Sodeluj(e)mo

Imate osnovno znanje iz raA?unalniA?kega programiranja, izdelovanja internetnih straniA�(CMS, PHP, HTML, …), optimizacije spletnih strani (SEO), upravljanja profilov na druA?abnih omreA?jih (Facebook, Twitter, …) ali videprodukcije, POTEM NAM PIA�ITE.

K sodelovanju trenutno vabimo:

  • Programerje spletnih strani
  • Upravljavce druA?abnih omreA?ij
  • TrA?nike

A?e ste ocenili, da bi A?eleli sodelovati z nami, v naA?em okolju, ki se nenehno spreminja in razvija, vas vabimo, da nam k vaA?i proA?nji za sodelovanje priloA?ite A?e kratek A?ivljenjepis. Navedeno poA?ljite na elektronski naslov info@nmedia.si.